Personvernerklæring

Hvem vi er

Vi er Matigruppen AS (organisasjonsnummer 931 765 612).

Vår nettstedsadresse er: mati.no.

Når du er i kontakt med Mati på nett, gir du nettstedet tilgang til opplysninger om deg. Personvernerklæringen forteller hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det, og hva vi eventuelt bruker opplysningene til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg, som navn, telefonnummer og e-post. Hvordan du bruker et nettsted, kan også regnes som personopplysninger. For eksempel hva du har klikket på, nyhetsbrev du abonnerer på, og hvem du gir «likes» til.

Mati samler ingen sporbare personopplysninger

Kort fortalt, så samler vi ingen opplysninger via mati.no som kan spores tilbake til deg. Vi bruker Plausible Analytics, men alle data derfra er anonymiserte.

Kontakt

Om du har spørsmål knyttet til mati.no og personvern, ta kontakt med post@mati.no